Saturday, April 30, 2011

Ka-ibigan - Prologue

Links to this post No comments :

by Jeffrey Paloma

Prologue

Kaibigan o ka-ibigan?

Kapatid o kabiyak ng puso ang talagang kailangan niya?

Ito ang kwento ni Joseph Garcia, isang empleyado ng isang call center na walang kinakatakutan ngunit takot mag-isa. Pigil na lalabanan ang damdamin para lang magmahal ng tao at ng taong dapat na mahalin niya.


MyFreeCopyright.com Registered & Protected

Monday, April 18, 2011

Musmos - Prologue

Links to this post 2 comments :

by Jeffrey Paloma

Prologue

Si Jeremy Alvarez ay may kaibigang matalik na tinuring siyang nakababatang kapatid na lalake na nagngangalang Dexter Chua ngunit kahit minsan ay hindi pa niya ito nakikita. Matagal niyang inasam ang pagkakataong sila'y magkita ngunit nanatiling hanggang sa pagiging textmates lang ang kanilang pagkakaibigan at kapatirang turingan.

Sa kanyang pagnanasang makilalang personal ang kanyang misteryosong kaibigan ay kinailangan niya rin pagdaanan ang lahat ng hirap ng buhay at ang katotohanan sa kanyang sarili na hindi niya unang akalain.

Tunghayan kung ano ang pagdaraanan ng isang adik sa paglalaro ng computer at kung paano niya tatanggapin ang mga bagay sa kanyang buhay.

Note: Jeff used blue42784 as his first pen name in writing Musmos due to personal reasons when he started writing his first and only bromance story.

Just for this story, I'm giving out a complete .pdf copy of Musmos and you can download it from this link.
eBook publishing really neglects my goal for story blogging since this site is accesible to all mobile devices.
Hope you guys understand. Thank you!