Sunday, November 27, 2011

Innocentia Chapter 21

Links to this post 54 comments :
by Jeffrey Paloma
email: jeffrey.paloma@gmail.com
URL: http://jeffyskindofstory.blogspot.com

Unti-untiang naging bato mula sa kanilang dibdib ang nakatuhog sa kanilang espada. Isang malakas na pag-ugong ang naganap sa buong palasyo kaya't agad na nagtungo si Periti at Neomenia sa harding kung saan naabutan nilang dalawa't magkayakap na handusay sa bawat isa. Nagulantang si Periti at Neomenia sa naganap. Mula sa tarangkahan ng hardin at mabilis na tinungo ng dalawa ang magkasintahang parehong wala ng buhay. Halos madapa si Neomenia sa mahaba niyang suot.


Friday, November 25, 2011

Innocentia Chapter 20

Links to this post 40 comments :

by Jeffrey Paloma
email: jeffrey.paloma@gmail.com
URL: http://jeffyskindofstory.blogspot.com

Sa paglipas ng gabi ay nagawa kong isama si Jasper sa aking condo't may nangyari sa aming dalawa. Tumalab naman kahit paano ang aking ginawang panliligaw sa kanya ngunit alam ko sa aking sarili na gusto ko lang siya dahil sa may nakita akong katangian niya na kapareho ng napansin ko sa binatang nasa larawan.


Monday, November 21, 2011

Innocentia Chapter 19

Links to this post 36 comments :
by Jeffrey Paloma
email: jeffrey.paloma@gmail.com
URL: http://jeffyskindofstory.blogspot.com

Nang ako'y makapasok ng throne room ay hindi ko na pigilang lumuhang nakayuko. Agad akong nakita ni Ilrian na mabagal na naglalakad patungo sa kanyang dako. Napatayo siya sa kanyang upuan at agad na nagtungo sa akin. Tumigil na lang akong hinintay siyang makalapit.


Sunday, November 20, 2011

Innocentia Chapter 18

Links to this post 25 comments :
by Jeffrey Paloma
email: jeffrey.paloma@gmail.com
URL: http://jeffyskindofstory.blogspot.com

Nang ako'y magkamalay ay naabutan kong mahimbing na natutulog si July sa ibabaw ng aking tiyan habang inuunanan ang isa iynag kamay. Napansin kong may luhang pumatak sa isang mata niyang gumuhit sa itaas na bahagi ng kanyang ilong at doon natigil.


Thursday, November 17, 2011

Innocentia Chapter 17

Links to this post 25 comments :
by Jeffrey Paloma
email: jeffrey.paloma@gmail.com
URL: http://jeffyskindofstory.blogspot.com

Habang nasa ganoong lagay ang dalawa ay isang higanteng ahas ang biglang lumabas sa kailaliman ng buhangin. Ang ulo ng malaking ahas ay may mga palamuting ginto sa paligid ng kanyang mata. Sabay ng kanyang paglabas ay ang siyang pagyanig ng lupa. Nagulantang ang magkayakap na dalawa't binuhat ni Ilrian si Ianus nang siya'y makabangon at agad na lumutang ng mas mataas pa sa tindig ng higanteng ahas. Kahindikdindik man at nagliliwanag ang malalaking mga mata nito'y nagtawanan lang ang dalawang tinignan ito na parang isang biro lang ang kanilang kaharap.


Wednesday, November 16, 2011

Innocentia Chapter 16

Links to this post 14 comments :
by Jeffrey Paloma
email: jeffrey.paloma@gmail.com
URL: http://jeffyskindofstory.blogspot.com


Naguguluhan ako ngunit hindi ko magawang magsalita ng kahit anong nilalaman ng aking isipan sa mga sandaling iyon.


Sunday, November 13, 2011

Innocentia Chapter 15

Links to this post 28 comments :

by Jeffrey Paloma
email: jeffrey.paloma@gmail.com
URL: http://jeffyskindofstory.blogspot.com

Nang magwalay ang aming mga labi'y nagkatitigan na lang kaming nanatiling kayakap ang bawat isa. Walang salitang sinasambit ang bawat isa ngunit sa mga sandaling iyon ay alam naming dalawa na lubos na mahal namin ang isa't-isa. Ang halik lang ang nagsabi sa amin ng aming tunay na naramdaman. Tanging saksi ay ang mga bituin at ang malaking buwan. Ang paglabas ng aming tunay na nararamdaman para sa isa't-isa.


Saturday, November 12, 2011

Innocentia Chapter 14

Links to this post 32 comments :

by Jeffrey Paloma
email: jeffrey.paloma@gmail.com
URL: http://jeffyskindofstory.blogspot.com

Itinapon ako ng aking mga magulang dahil noong bata pa ako'y pinaligiran na ako ng mga kababalaghan. Si padre Alexis, ang paring nagbinyag sa akin na kinalaunan ay natanggal sa kanyang pagiging pari ang nagmagandang loob na umampon sa akin. Marami siyang alam tungkol sa aking katauhan at isa sa dahilan kung bakit niya ako kinupkop ay sa pareho kami ng pinanggalingan.


Thursday, November 10, 2011

Innocentia Chapter 13

Links to this post 24 comments :

by Jeffrey Paloma
email: jeffrey.paloma@gmail.com
URL: http://jeffyskindofstory.blogspot.com

Mula noong gabing iyon ay naging malayo na sa akin si Jiro dahil sa madalas ang panahon niya'y ibinibigay na niya kay Mark ang panahon niya. May mga araw na hindi na natutulog siya sa tinutuluyan ni Mark at ako na lang mag-isa sa bahay.


Wednesday, November 9, 2011

Innocentia Chapter 12

Links to this post 14 comments :

by Jeffrey Paloma
email: jeffrey.paloma@gmail.com
URL: http://jeffyskindofstory.blogspot.com

"Bakit ka nakatitig?" ang nananakot kong tanong kay Jiro paalala sa kanya ang isa sa mga kasunduan namin.


Monday, November 7, 2011

Innocentia Chapter 11

Links to this post 25 comments :

by Jeffrey Paloma
email: jeffrey.paloma@gmail.com
URL: http://jeffyskindofstory.blogspot.com

"Okay ka lang, July?" nang makita ako ni George na natigil sa pagbaba ng hagdan.


Sunday, November 6, 2011

Innocentia Chapter 10

Links to this post 12 comments :

by Jeffrey Paloma
email: jeffrey.paloma@gmail.com
URL: http://jeffyskindofstory.blogspot.com

"Hep... Hep... Saglit lang... may mga rules ako sa bahay ha?" ang nangungundisyon kong wika kay jiro matapos kong buksan ang pintuan ng aking tinitirahan bago niya ako sundan papasok sa loob.


Thursday, November 3, 2011

Innocentia Chapter 09

Links to this post 15 comments :

by Jeffrey Paloma
email: jeffrey.paloma@gmail.com
URL: http://jeffyskindofstory.blogspot.com

"C-Claire!!" ang tawag ko sa kanyang naginginig sa kaba. Nang aalis na sana siya. Sa labas ng pintuan ay nakita ko si Jiro. Nakayuko at malungkot na nakapako ang mga tingin sa kawalan. Naalimpungatan si Frida sa aking sigaw na panawagan. Napaigtad siya't nagmadaling ibinalot ang sarili sa nadaganan ko nang halos na kumot sa kanyang buong katawan. Ang natitirang kumot ay itinakip ko sa aking harapan. Hiyang hiya ako ngunit malakas ang pagnanais kong pigilan si Claire.


Innocentia Chapter 08

Links to this post 24 comments :

by Jeffrey Paloma
email: jeffrey.paloma@gmail.com
URL: http://jeffyskindofstory.blogspot.com

"Umakyat na nga kayo sa mga kwarto niyo! Inuman tayo dito hindi laplapan session!" ang naiiritang sabi ni Jessica sa amin ni Frida. Natauhan kaming pareho't agad na nalayo. Nilingon ko si Jiro at nabutang tumulo ang kanyang mga luha. Nakunsensiya ako sa aking mga nasabi sa kanya. Inis na nakatitig sa akin si Mark. Tahimik naman na nanonood na lang sa amin ang nabiglang si George.


Innocentia Chapter 07

Links to this post 19 comments :

by Jeffrey Paloma
email: jeffrey.paloma@gmail.com
URL: http://jeffyskindofstory.blogspot.com

Matapos umalis nila July at Jessica mula sa set at naiwan na lang kami ni Mark sa likuran ng direktor...


Tuesday, November 1, 2011

Innocentia Chapter 06

Links to this post 17 comments :

by Jeffrey Paloma
email: jeffrey.paloma@gmail.com
URL: http://jeffyskindofstory.blogspot.com

Nang makapag-ayos ng kaunting gamit niya sa cabinet ay itinabi niya ang iba pa niyang dala sa gilid ng kama kasama ang bag na naglalaman ng cassock.